Zdrowie jest jedną z najczęściej wymienianych przez ludzi wartością. Życzymy go sobie nawzajem składając życzenia, używamy wznosząc toasty, Chrześcijanie proszą o nie Boga w swoich modlitwach, podobnie jak pewnie wyznawcy innych religii. Czy w związku z tym kierujemy się zdrowiem w naszym codziennym działaniu? Czy jest to dla nas priorytet przy podejmowaniu wyborów? A jeśli tak nie jest, to dlaczego? I jak to zmienić, żeby żyć zgodnie z naszymi wartościami? O tym w poniższym poście smile

Czym są wartości?

Wartości to coś co jest dla nas w życiu ważne, co jest podstawą naszego postępowania, czym się kierujemy. Jest to swoisty drogowskaz na mapie naszego życia. Jedne wartości są dla nas ważniejsze od innych, niektóre są kluczowe, najważniejsze.
Przykładowe wartości to bezpieczeństwo, miłość, autentyczność, rozwój, sprawiedliwość, lojalność, pasja, zdrowie, piękno, wiara, harmonia…
Każdy z nas ma swoją własną ich hierarchię, różną od innych osób. Niestety rzadko zdajemy sobie sprawę z naszego systemu wartości. Dzieje się tak dlatego, że nie poświęcamy temu uwagi, nie zastanawiamy się nad tym. Bywa, że w swoich działaniach podążamy za oczekiwaniami innych, nieświadomie przyjmujemy system wartości innych osób. Działania oparte o nie nasze wartości nie karmią nas, nie sprawiają nam głębokiej satysfakcji. Zaniedbując nasze własne wartości przez dłuższy okres czasu, możemy doprowadzić do utraty poczucia sensu.

Jak zatem odkryć jaki jest nasz system wartości?

Szukaj odpowiedzi na pytania – Co dla Ciebie jest w życiu najważniejsze? Co się w Twoim życiu liczy? Co jest istotne i dlaczego? Czym się przejmujesz i dlaczego? Staraj się dotrzeć do podstawowych wartości. Na przykład możesz uznać że najważniejsza jest dla Ciebie rodzina. Spróbuj jednak pójść z tym pytaniem o krok dalej – co w posiadaniu rodziny jest najważniejsze? Miłość? Bliskość? Bezpieczeństwo? A może dla Ciebie będzie to jeszcze coś innego? Szukaj swoich wartości starając się wypisać ich około 10 najważniejszych.
Ważne żebyś w tym procesie była ze sobą szczera. Nie chodzi o wypisanie wartości, które są cenione przez rodzinę, społeczeństwo, które dobrze byłoby mieć. Chodzi o to co NAPRAWDĘ się dla Ciebie liczy, czym się kierujesz w sytuacjach kryzysowych.

Stwórz hierarchię wartości

Jak już będziesz miała gotową listę, postaraj się przypisać poszczególnym wartosciom priorytety – ustaw je od absolutnie kluczowych dla Ciebie do tych odrobinę mniej ważnych. Jeśli masz trudność w przypisywaniu wagi wartościom, wyobraź sobie sytuację reprezentującą każdą z nich. Następnie porównując wzajemnie sytuacje wybierz tą, którą byś wolała. Preferowana sytuacja odpowiada ważniejszej dla Ciebie wartości. Gdy już będziesz miała gotową, uporządkowaną według priorytetów listę, zachowaj ją tak, byś mogła czasami na nią patrzeć. Kierując się na co dzień wyborami opartymi o naszą listę wartości, stwarzamy szansę na szczęśliwe życie wypełnione głęboką satysfakcją.

Gdy już masz gotową listę wartości, zastanów się na ile respektujesz je w swoim życiu? Dla ułatwienia oceny, umieść je na skali od 0 do 10 gdzie 0 oznacza, że ta wartość nie funkcjonuje w Twoim życiu, a 10 że jest w pełni obecna i respektowana. Odpowiedz sobie na pytania:
– Które z Twoich wartości są przez Ciebie zaniedbywane?
– Jaką cenę za to płacisz?
– Co możesz zmienić żeby tej wartości mieć więcej w swoim życiu?

Zastanów się czy lista przez Ciebie stworzona i hierarchia w jakiej ustawiłaś na niej wartości pomagają Ci i wspierają życie jakie chcesz wieść? Przeanalizuj, czy wartości te wspierają Cię w byciu człowiekiem jakim chcesz być? Czy pomagają Ci realizować Twoje cele życiowe?
Pomyśl, czy jakieś wartości chciałabyś w związku z tym dodać do listy, a może jakieś z niej usunąć? Jaką kolejność byś teraz ustaliła? Stwórz nową listę wartości uwzględniając w niej odpowiedzi na powyższe pytania.

W ten sposób stworzona lista będzie tylko notatką zrobiona na papierze jeśli nie pójdzie za tym Twoje działanie. Umieść listę w widocznym dla Ciebie miejscu tak by móc często na nią spoglądać. Używaj jej do podejmowania decyzji i działań. W ten sposób będzie one Twoim drogowaskazem i będzie wspierać Cię w tworzeniu Twojego wymarzonego życia.

Aktualizuj

Warto co jakiś czas zweryfikować swoją listę – wraz z upływem naszego życia, wkraczaniem w jego inne etapy, inne wartości mogą być dla nas istotne. Dobrze więc listę aktualizować by ta nasza wewnętrzna mapa jak najbardziej odpowiadała zmieniającemu się terenowi.